brzuszna, spłaszczona część pancerza żółwia. Plastron jest utworzony z płyt kostnych i powleczony warstwą rogową. Grzbietowa, zwykle wypukła część pancerza to karapaks.