kwas karboksylowy o trzech atomach węgla w cząsteczce. Powstaje np. jako produkt glikolizy i stanowi substrat do dalszych przemian metabolicznych. W oddychaniu tlenowym ulega dekarboksylacji oksydacyjnej, połączeniu z CoA i włączeniu do cyklu Krebsa. W fermentacji kwas pirogronowy jest akceptorem wodoru i podlega przekształceniu np. do alkoholu etylowego, kwasu mlekowego itp. Kwas pirogronowy może też powstawać jako produkt dezaminacji niektórych aminokwasów.