Escherichia coli - gatunek bakterii właściwych. Jest Gram-ujemna, urzęsiona, ma kształt pałeczkowaty, nie wytwarza przetrwalników. Występuje powszechnie w środowisku naturalnym w glebach i wodach powierzchniowych. Większość szczepów p. o. jest typowym składnikiem flory jelitowej człowieka i niektórych zwierząt wyższych (syntetyzują niektóre witaminy z grupy B, poza tym C i K oraz pomagają rozkładać pokarm). P. o. może być przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych. Odpowiedzialna jest za ogólne lub lokalne zaburzenia organizmu, np. dróg moczowych, otrzewnej, opłucnej, opon mózgowo-rdzeniowych, przewodu pokarmowego. Bakterie p. o. służą w rutynowych badaniach kontrolnych jako wskaźnik zanieczyszczenia wody pitnej wydalinami człowieka lub zwierząt (miano coli). Odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych z zakresu genetyki i biologii molekularnej.