substancja płynna krwi. Stanowi około 55% jej objętości. Osocze jest żółtawo opalizującym przezroczystym płynem, który zawiera około 90% wody, białka (albuminy, globuliny, fibrynogen), aminokwasy, glukozę, lipidy, związki azotowe (mocznik, kwas moczowy, kreatynina), substancje regulujące (witaminy, hormony, enzymy), liczne jony (HCO3-, Na+, K+, Ca+2 itp.), a także rozpuszczalne fizycznie gazy (O2, CO2, N2). W osoczu zawieszone są morfologiczne elementy krwi - krwinki białe, czerwone oraz płytki krwi. Osocze pozbawione czynników krzepnięcia to tzw. surowica krwi.