przenikanie cząsteczek wody przez błonę półprzepuszczalną z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu związków osmotycznie czynnych; szczególny przypadek dyfuzji. Proces ten następuje aż do momentu wyrównania stężeń. Błoną o charakterze półprzepuszczalnym są błony biologiczne, np. plazmolemma, tonoplast. Efektem osmozy może być plazmoliza, deplazmoliza.