struktura o specyficznej budowie i funkcji tworząca część komórki. Wyróżnia się organella obłonione, w tym otoczone pojedynczą błoną (np. aparat Golgiego, siateczka śródplazmatyczna, lizosomy, peroksysomy, wodniczki, rzęski, wici) lub dwiema błonami (jądro komórkowe, mitochondria, chloroplasty), oraz o. nieobłonione (np. rybosomy, mikrotubule, centriole). Do organelli komórkowych należy również błona komórkowa.