narząd - część organizmu wielokomórkowego mająca określoną formę, zbudowana z tkanki jednego rodzaju lub z różnych tkanek, występująca w określonym miejscu i pełniąca określone funkcje. W botanice stosuje się określenie organ, w zoologii natomiast - narząd. Główne organy u roślin to pęd i korzeń. U zwierząt wyróżnia się narządy ruchu, narządy zmysłu, oddychania, krążenia, rozrodcze itp., łączące się w układy.