odcinek DNA zlokalizowany na początku operonu i regulujący jego ekspresję. O. jest rozpoznawany przez specyficzny represor, który po przyłączeniu do o. uniemożliwia ekspresję genów wchodzących w skład operonu. Dopiero po odłączeniu represora i przyłączeniu polimerazy RNA geny wchodzące w skład operonu kolejno zaczynają być transkrybowane.