jaja ubogie w żółtko, charakterystyczne m.in. dla ssaków łożyskowych, lancetnika. Ulegają bruzdkowaniu całkowitemu.