równolegle biegnąca wiązka włókien nerwowych spojona tkanką łączną wiotką. W nerwach występują włókna nerwowe reprezentujące somatyczny i autonomiczny układ nerwowy. W zależności od składu włókien wyróżnia się: nerwy czuciowe, stanowiące zbiór włókien neuronów czuciowych, nerwy ruchowe, składające się z włókien neuronów ruchowych i nerwy mieszane zawierające oba rodzaje włókien.

Nerwy służą do szybkiego przekazywania informacji (w formie impulsu nerwowego) pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a narządami ciała.