ewolucjonizm syntetyczny - zespół poglądów opisujących i wyjaśniających przebieg ewolucji organizmów. N. łączy odkrycia genetyki, systematyki i paleontologii w spójną teorię, wywodzącą się z teorii K. Darwina. Zastępuje błędne poglądy dziewiętnastowieczne na temat dziedziczności genetyką Mendla, Morgana i molekularną, usuwa też pozorną sprzeczność między dziedzicznością a ewolucją.

N. to współczesna wersja teorii K. Darwina.