osobnik będący nosicielem genu zmienionego w wyniku mutacji.