parenchyma - tkanka roślinna zaliczana do tkanek stałych o słabym stopniu specjalizacji. Może wtórnie uzyskać zdolność do podziałów przez odróżnicowanie, dając początek merystemom wtórnym. Komórki tkanki miękiszowej są żywe, posiadają wszystkie organella komórkowe, ich protoplasty są silnie zwakuolizowane, a ściany komórkowe są cienkie i celulozowe. Układ komórek jest zazwyczaj luźny, z dużą ilością przestworów międzykomórkowych. Ze względu na pełnione funkcje wyróżnia się następujące rodzaje miękiszu: miękisz zasadniczy - cechuje go brak specjalnych przystosowań w budowie i funkcjach, tworzy miękisz owoców, korę pierwotną korzenia i łodygi; miękisz asymilacyjny - chlorenchyma - komórki zawierają dużą ilość chloroplastów, występuje w powierzchniowych częściach rośliny, jest odpowiedzialny za fotosyntezę, u dwuliściennych jest zróżnicowany na miękisz palisadowy i gąbczasty (mezofil); miękisz spichrzowy - zapasowy - magazynuje substancje odżywcze, występuje w głębiej położonych częściach rośliny; miękisz wodny - magazynuje w dużych wakuolach wodę, występuje u sukulentów, np. kaktus, aloes;miękisz powietrzny - aerenchyma - występuje u roślin wodnych i bagiennych, w organach odciętych od dostępu tlenu i światła, zawiera więcej przestrzeni międzykomórkowych niż komórek, np. grążel żółty.