przemiana materii. Jest to całokształt przemian biochemicznych zachodzących w organizmie. Metabolizm zachodzi we wszystkich organizmach żywych i charakteryzuje się wysokim stopniem uporządkowania. W zależności od rodzaju przemian związków i energii wyróżnia się dwa kierunki: anabolizm i katabolizm.

Przykłady procesów metabolicznych: a) schemat ogólny

b) schemat fotosyntezy i oddychania oraz syntezy i rozkładu białek