zarodnia u paprotników różnozarodnikowych. W makrosporangium w wyniku mejozy powstają makrospory. Makrosporangium jest odpowiednikiem zalążka u roślin nasiennych.