zwierzęta o bardzo dobrze rozwiniętym zmyśle węchu. Do makrosmatycznych zwierząt należą psy, a także ryby.