szlak neuronów, wzdłuż których wędrują impulsy nerwowe od receptora do efektora. Stanowi podstawową jednostkę układu nerwowego. Łuk odruchowy obejmuje: receptor - narząd odbierający bodziec, drogę czuciową (włókna aferentne), ośrodek nerwowy w rdzeniu kręgowym lub mózgu, gdzie następuje przetwarzanie bodźca, drogę ruchową (włókna eferentne) i efektor - narząd wykonawczy.

Schemat prostego łuku odruchowego (np. odruch kolanowy)