chrzęstne lub kostne - oparcie dla skrzel ryb. U pierwotnych strunowców łuki skrzelowe rozdzielały szczeliny skrzelowe. W procesie ewolucji łuki skrzelowe u kręgowców lądowych przekształciły się w elementy trzewioczaszki, ucha środkowego, krtani i tchawicy.