łańcuch troficzny. Uszeregowanie organizmów, w którym każdy zjada poprzednie, a sam jest pożywieniem dla następnego z ogniw łańcucha. W typowym łańcuchu pokarmowym (łańcuchu spasania) wyróżnia się: producentów, konsumentów I, II i dalszych rzędów. W przyrodzie łańcuchy troficzne zwykle łączą się i zazębiają tworząc skomplikowane sieci zależności pokarmowych. Przykład łańcucha troficznego:

· pszenica ¬ mysz ¬ myszołów,

· ziemniaki ¬ stonka ¬ bażant ¬ lis.