rodzaj leukocytów należący do agranulocytów. Są to komórki kręgowców warunkujące pamięć, koordynację i specyfikę reakcji immunologicznych, oraz odpowiedzi obronne typu komórkowego, dzięki wyposażeniu w wyspecjalizowane receptory dla antygenów. Morfologicznie l. są kulistymi komórkami zawierającymi owalne jądro komórkowe wypełnione homogenną chromatyną i otoczone cytoplazmą ubogą w organelle cytoplazmatyczne. Wyróżnia się 2 populacje limfocytów: l. T (dojrzewające w grasicy) - uczestniczące w odporności komórkowej oraz l. B (dojrzewające poza grasicą) - uczestniczące w odporności humoralnej. Wśród nich wyróżnia się wiele subpopulacji i grup czynnościowych.