1. Okres lub
stan utajenia cechy lub możliwości (np. okres utajenia choroby) związany ze stanem niepatogennym mikroorganizmu.
  1. Występowanie u organizmu cech fenotypowych różnych od genotypu, tj. nieujawnienie się genu lub genów w fenotypie pomimo ich obecności w genomie.
  2. Stan utajonych przemian fizjologicznych, zachodzących pod wpływem określonego bodźca, poprzedzający wystąpienie widocznej reakcji organizmu.
  3. Stan spoczynkowy organizmu, w którym występuje obniżenie aktywności biologicznej, np. zahamowanie wzrostu u drzew w okresie zimowym.
  4. U wirusów - stan, w którym kompletne kopie wirusowej informacji genetycznej utrzymują się przez dłuższy czas w zakażonej komórce gospodarza, natomiast brak jest ciągłej produkcji zakaźnych cząstek wiriona.