pęd o krótkich międzywęźlach wyrastający zazwyczaj na długopędzie. Rozwijają się na nim liście właściwe (np. sosna, brzoza) lub kwiaty (np. wiśnia, jabłoń). U tarniny przekształcone są w ciernie.