jednostka systematyczna wyższego rzędu obejmująca spokrewnione typy lub gromady. Wyróżniono 5 królestw: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia.