część szkieletu osiowego kręgowców zbudowana z kręgów. U człowieka kręgosłup składa się z 33-34 kręgów. Można w nim wyróżnić 5 odcinków: szyjny (7 kręgów, pierwsze dwa to dźwigacz i obrotnik), piersiowy (12 kręgów), lędźwiowy (5 kręgów), krzyżowy (5 kręgów zrośniętych) oraz ogonowy (4-5 kręgów). Podstawowe funkcje kręgosłupa to: utrzymanie wyprostowanej postawy, ochrona rdzenia kręgowego, rola krwiotwórcza i pośrednio tworzenie przyczepów dla kończyn. Aby utrzymać pionową postawę i amortyzować wstrząsy kręgosłup posiada specjalne wygięcia. Odcinek szyjny i lędźwiowy wygięty jest do przodu (lordoza), a piersiowy i krzyżowy do tyłu (kifozy). Natomiast boczne, patologiczne skrzywienia kręgosłupa to skoliozy.

Odcinki kręgosłupa