układ krwionośny - pojawia się dopiero u wstężnic i pierścienic. Jest to system naczyń przebiegających przez całe ciało, w których znajduje się płyn zawierający i transportujący substancje odżywcze, gazy oddechowe i produkty przemiany materii. Pełni przede wszystkim funkcje transportowe, rozprowadzając substancje po organizmie. Wyróżnia się dwa typy układów krwionośnych: zamknięty i otwarty. W układzie zamkniętym krew płynie w obrębie naczyń krwionośnych i nie ma bezpośredniego kontaktu z jamami ciała, a w układzie otwartym wylewa się z krótkich naczyń do jam ciała, a stamtąd wciągana jest do serca specjalnymi otworami (ostia). Układ krwionośny otwarty występuje u stawonogów i mięczaków, a zamknięty u pierścienic, wstężnic i większości strunowców. U kręgowców układ krwionośny zbudowany jest z żył, tętnic, naczyń włosowatych i serca. U kręgowców pierwotnie wodnych występuje jeden obieg krwi, a u lądowych dwa obiegi.