element składowy kostnego szkieletu kręgowców. Kość zbudowana jest z tkanki kostnej zbitej i gąbczastej. Powierzchnia kości pokryta jest błoną okostną. W niej znajdują się komórki kościotwórcze i przez nią przenikają do kości naczynia krwionośne i nerwy. Pod nią występuje warstwa kości zbitej, a pod nią kość gąbczasta. Typowa kość długa zbudowana jest z nasady i trzonu. W środku kości znajduje się jama szpikowa. U noworodków jamy szpikowe kości długich wypełnione są krwiotwórczym czerwonym szpikiem. W miarę wzrostu szpik czerwony zamienia się w żółty. Szpik czerwony pozostaje tylko w kręgach, mostku, żebrach i łopatkach. Wśród kości wyróżnia się kości długie - np. kość piszczelowa, kości płaskie - np. łopatka, kości krótkie - np. k. nadgarstka i kości różnokształtne - np. k. trzewioczaszki.

Schemat budowy kości długiej