zależność między budową a funkcją poszczególnych narządów organizmu. Określone narządy są ze sobą funkcjonalnie powiązane, np. kształt zębów zależy od rodzaju pobieranego pokarmu i ma to również wpływ na długość i budowę przewodu pokarmowego. U ptaków zdolność do lotu stała się możliwa, gdy kończyny przednie przekształciły się w skrzydła, co spowodowało rozwój grzebienia kostnego na mostku jako miejsca przyczepu dla silnych mięśni poruszających tymi skrzydłami. Zasadę korelacji sformułował G. Cuvier, jest ona wykorzystywana w paleontologii przy rekonstrukcji całego organizmu na podstawie kopalnych niekompletnych szczątków.