ewolucja zbieżna - występowanie zbieżnych cech u organizmów należących do odległych grup systematycznych, lecz zamieszkujących takie same środowisko. Przykładem konwergencji jest opływowy kształt kręgowców wodnych - ryby, wymarły ichtiozaur, wieloryb, delfin lub białe zabarwienie zwierząt polarnych.