każda komórka ciała, która nie uczestniczy w rozmnażaniu płciowym. U roślin nasiennych powstaje w ziarnie pyłku, a po procesie zapylenia rozrasta się w łagiewkę pyłkową.