białka integralne wchodzące w skład błony komórkowej. Przez kanały jonowe zachodzi transport jonów, np. z komórki do komórki w poprzek korzenia. Kanały jonowe uczestniczą też w przekazywaniu informacji, np. poprzez selektywne przewodzenie określonych jonów biorą udział w tworzeniu potencjału czynnościowego. Kanały jonowe mają wielką rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych i mięśniowych, a także w przekazie informacji chemicznej z komórki do komórki i wewnątrz komórek.