miazga. Tkanka twórcza wtórna (merystem wtórny) u roślin z przyrostem wtórnym (nagozalążkowe i dwuliścienne). Podziały komórkowe miazgi powodują przyrost rośliny na grubość. Komórki potomne różnicują się w elementy drewna wtórnego - odkładane do środka i łyka wtórnego - na zewnątrz. W korzeniu miazga odróżnicowuje się z okolnicy i częściowo z miękiszu leżącego między wiązkami łyka. W łodydze wyróżnia się kambium wiązkowe (z pramiazgi) i międzywiązkowe różnicujące się z miękiszu międzywiązkowego. przyrost wtórny.p>