rośliny wapieniolubne. Rośliny występujące na podłożu zasadowym, bogatym w węglan wapnia - np. szarotka alpejska, obuwik, wilcza jagoda.