brak różnic w budowie i wielkości zębów, brak zróżnicowania na siekacze, kły, przedtrzonowe i trzonowe. Występuje u ryb, płazów, gadów i wtórnie u niektórych ssaków (zębowców, pancerników i słupozębowców).