cudzożywność, sposób odżywiania się organizmów, które pobierają gotową materię organiczną. Są niezdolne do przeprowadzania fotosyntezy i chemosyntezy. Organizmy cudzożywne to heterotrofy.