czerwony barwnik oddechowy występujący w erytrocytach kręgowców i (bezpostaciowo) w krwi niektórych pierścienic. Jest to białko złożone. Makrocząsteczka hemoglobiny zbudowana jest z 4 podjednostek białkowych, z których każda ma przyłączoną grupę hemową. Hemoglobina łączy się nietrwale z tlenem (żelazo hemowe nie zmienia stopnia utlenienia) i transportuje ten gaz z płuc do tkanek. Takie połączenie z tlenem nosi nazwę oksyhemoglobiny.

W tkankach hemoglobina oddaje tlen i pobiera CO2 (transportuje ok. 20% CO2). W połączeniu z CO2 nosi nazwę karbaminohemoglobiny i w takiej postaci wraca do płuc.

Hemoglobina może trwale przyłączać różne związki, w tym CO i grupę CN-. Ponieważ następuje wówczas zmiana stopnia utlenienia żelaza w grupach hemowych, hemoglobina zostaje trwale zablokowana i nie może przenosić tlenu, co może być przyczyną śmierci.