na podstawie teoretycznych obliczeń sformułowanie zasad określających warunki, w jakich populacja nie ulega procesowi ewolucji:

Po spełnieniu tych założeń nie zachodzi zmiana częstości alleli w badanej populacji.