dorosły osobnik, którego komórki ciała zawierają haploidalną liczbę chromosomów. W cyklu życiowym haplonta jedynym diploidalnym stadium jest zygota, w której zachodzi mejoza i powstają haploidalne komórki danego organizmu. Haplontami są niektóre pierwotniaki, np. zarodziec malarii.