guanozynotrifosforan - guanozynotrójfosforan - związek wysokoenergetyczny będący odpowiednikiem ATP. W swoim składzie zawiera guaninę zamiast adeniny. Bierze udział w procesach fosforylacji, np. fosforylacja substratowa w cyklu Krebsa. Jest też substratem w syntezie kwasów nukleinowych oraz dostarcza energii w procesie translacji.