pierwszy etap oddychania wewnątrzkomórkowego. Zachodzi w cytoplazmie. Istotą glikolizy jest rozkład glukozy na dwie cząsteczki trójwęglowego kwasu pirogronowego. Powstają również dwie cząsteczki NADH + H+ i cztery cząsteczki ATP. Glikoliza jest wspólnym etapem zarówno oddychania tlenowego, jak i beztlenowego. W oddychaniu beztlenowym glikoliza jest jedynym źródłem energii.