tłuszcze właściwe - estry glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych, np. trójpalmitynian gliceryny, trójoleinian gliceryny. Stanowią wysokokaloryczny materiał zapasowy. Trawione są przez enzymy - lipazy. Przykładowy wzór triglicerydu.

Wzór strukturalny trójglicerydu