całość informacji genetycznej danego osobnika zlokalizowana w genach. Często używa się tego pojęcia w odniesieniu do pary alleli wyznaczających daną cechę. Wtedy wśród genotypów wyróżniamy: heterozygotę - np. Aa (zawiera jeden allel dominujący i jeden recesywny), homozygotę - obydwa allele takie same - np. AA-homozygota dominująca, aa-homozygota recesywna.