trawiąco-chłonący, występuje u jamochłonów. Pełni funkcje trawiące i rozprowadzające pokarm po ciele. Jest to jama wyścielona komórkami endodermalnymi, które wytwarzają enzymy trawiące i wchłaniają pokarm. U meduz układ gastro-waskularny jest w postaci kanałów promienistych i okrężnego, u polipów jest prosty lub z przegrodami (septami). polip, meduza.