właściwość procesu zachodzącego w organizmie żywym, w populacji, polegająca na możliwości jego okresowego występowania, okresowej zmiany w jakości, natężeniu lub szybkości przebiegu, uwarunkowana czynnikami środowiskowymi, np. pasożyty fakultatywne - mogą okresowo zmienić sposób odżywiania się na skutek dostępności innego źródła pokarmu niż organizm gospodarza.

FAO (ang. Food and Agriculture Organisation of the United Nations) - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Zajmuje się zagadnieniami prawidłowego żywienia ludności oraz oceną produktów żywnościowych.