wypłonienie - procesy warunkujące powstawanie charakterystycznych cech u roślin rosnących w ciemności. U większości roślin okrytonasiennych w ciemności nie są syntetyzowane chlorofile, w etioplastach (etiolowanych plastydach) wykształcają się ciała prolamellarne, zamiast struktur lamellarnych. Jasnożółte zabarwienie roślin etiolowanych pochodzi od obecności w ich tkankach karotenoidów, które również maskują zieloną barwę. Rośliny etiolowane charakteryzują się długimi międzywęźlami, słabo rozwiniętymi blaszkami liściowymi, zahamowaniem procesów rozwojowych. Przyczyną jest zahamowanie lub spowolnienie procesów metabolicznych zależnych od światła oraz zmian w zawartości i metabolizmie fitohormonów.