białkowe biokatalizatory, zwiększające szybkość reakcji biochemicznych na drodze specyficznej aktywacji substratów. Enzymy obniżają energię aktywacji reakcji chemicznych i w efekcie zwiększają ich szybkość. Enzymy są zazwyczaj białkami złożonymi, zbudowanymi z części białkowej - apoenzymu i z części niebiałkowej. Część niebiałkowa może być silnie związana z apoenzymem i wtedy nosi nazwę grupy prostetycznej (np. hem). Może też być luźno związana z apoenzymem i wtedy określa się ją jako koenzym (np. NADH, FAD, ATP). Cechą szczególną enzymów jest duża specyficzność w stosunku do substratu i niemal absolutna w stosunku do typu katalizowanej reakcji. W klasyfikacji enzymów wyróżnia się 6 klas: oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy, izomerazy i ligazy. CENTRUM AKTYWNE.