zewnętrzny listek zarodkowy. W procesie histogenezy i organogenezy z ektodermy kształtują się np. cewka nerwowa, naskórek i jego wytwory, nabłonek początkowego i końcowego odcinka przewodu pokarmowego.