dziedzina biologii zajmująca się badaniem wzajemnych zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem ich życia. Podmiotem badań ekologii są układy ponadorganizmalne, np. populacje, biocenozy, a także interakcje międzygatunkowe, struktura i funkcjonowanie ekosystemów, sukcesja ekologiczna. Wyróżnia się także ekologię stosowaną, która zajmuje się problematyką ochrony przyrody oraz zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i jego ochroną.