bakteryjna choroba przenoszona na człowieka przez pchły, a rozprzestrzeniana przez gryzonie, głównie szczury. Dżumę wywołuje pałeczka dżumy (Yersinia pestis). Pojawienie się choroby ma zwykle charakter epidemii.