rogowa pochwa osłaniająca bezzębne szczęki ptaków. Dziób służy do pobierania i często także do rozdrabniania pokarmu. W zależności od sposobu odżywiania i rodzaju pokarmu, dzioby u różnych gatunków mogą przybierać różne postacie, np. grzbietobrzusznie spłaszczony u blaszkodziobych, ostry, haczykowato zakrzywiony u drapieżnych, krótki i gruby u ziarnojadów. Dzioby służą też ptakom do pielęgnacji piór, obrony, budowy gniazd i karmienia młodych. Dziób występuje też u niektórych gadów (żółwie) i niektórych stekowców (dziobaki).