hormon produkowany głównie przez jądro ogoniaste i prążkowe podwzgórza oraz przez komórki rdzenia nadnerczy. Wydzielany jest przez nerwy współczulne ośrodkowego układu nerwowego. Dopamina jest jednym z transmiterów pobudzających, czyli depolaryzujących błonę postsynaptyczną.